Hiekka ja sora

Siltti

Routiva, savesta ja hiekasta koostuva maalaji.

Yleisiä käyttökohteita ovat mm:

 • Pihojen muotoilu
 • Nurmialueiden pohjat, puntta pohjat
 • Ratsastusmaneesit ja muut kohteet, joille ei ole suuria laatuvaatimuksia

 

Täytemaa (Kivinen)

Routiva, useista lajikkeista koostuva maa-aines. Hieman kivisempi kuin tuotevalikoimamme hienojakoinen täytemaa.

 

Täyte maa soveltuu mm:

 • Pihojen pohjat ja isommat täytöt (ei kanna niin hyvin kuin murske)
 • Nurmialueiden alimmat kerrokset
 • Kohteet, joissa ei vaadita routimattomuutta ja hyvää kantavuutta. 

 

Täytemaa (Hienojakoinen)

Routiva, useista lajikkeista koostuva maa-aines. Hienojakoisempi kuin tuotevalikoimamme kivinen täytemaa.

 

Täyte maa soveltuu mm:

 • Pihojen pohjat ja isommat täytöt (ei kanna niin hyvin kuin murske)
 • Nurmialueiden alimmat kerrokset
 • Kohteet, joissa ei vaadita routimattomuutta ja hyvää kantavuutta. 

 

Savimoreeni (kitkamaat)

Savimoreeni on routiva, hienon maalajiryhmän maalaji. Saven raekoko on enintään 0,002 mm. Kosteasta savimoreenista voi pyöritellä sormien välissä noin 2 mm paksua hiekkapötköä. Savimoreeni sitoo hyvin vettä eikä se hajoa täydellisesti kuivana. 

Yleisiä savimoreenin käyttökohteita ovat mm:

 • Pihojen täytöt
 • Veden sitominen (esim. louheen päällä tai nurmialueen mullan alusmateriaalina)

Savimoreenia ei voi käyttää kohteissa, joihin routiva ja vettä sitova maa-aines ei sovellu. Tällaisia kohteita ovat mm. asfalttien ja kiveyksien pohjat. 

 

Hiekkamoreeni (kitkamaat)

Hiekkamoreeni koostuu useista soramoreeneista, on keskikarkean maalajiryhmän maalaji. Hiekkamoreeni ei ole routivaa.

 

Yleisiä käyttökohteita ovat mm:

–  Suuret täytöt (kantavan kerroksen alle)

 

Seulasora 0-6/0-8

Seulasora on seulottua luonnonhiekkaa jonka raekoko on 0-6/0-8 mm. 

 

Yleisiä käyttökohteita ovat mm:

 • Kivien ja laattojen tasaus
 • Ratsastusmaneesit
 • Uimarantojen hiekkamateriaali
 • Beach Volley-kenttien hiekkamateriaali

 

 

Eristehiekka

Eristehiekka on seulomatonta luonnonhiekkaa. Eristehiekka saattaa sisältää kiviä.

 

Yleisimmät käyttökohteet ovat mm:

 • Putki- ja sähkökaapelikaivannot
 • Jakavan kerroksen alus. Estää alus ja päällysrakenteen materiaalien sekoittumista ja lieventää alusrakenteen routimisen seurauksia. Katkaisee kapillaarisen veden nousun.

 

Täytesora

täytesoraa käytetään ennen pintakerrosta

 

Asennushiekka

Asennushiekka sopii todella moneen tarkoitukseen, esimerkiksi kivien ja laattojen asennukseen, sekä nurmikon ilmaamiseen.

 

Suodatinhiekka

Jätevedet johdetaan ensin selkeytymään saostussäiliöön, jossa painavinta lika-ainesta laskeutuu pohjaan ja vettä kevyempää ainesta nousee pintaan. Selkeytynyt jätevesi johdetaan saostussäiliön viimeisen osan T-haaran kautta jakokaivoon ja siitä edelleen maahan asennettuihin imeytysputkiin. Imeytysputkien reijistä jätevesi imeytyy jakokerroksen tai muun levitysrakenteen kautta suodatinmateriaaliin.

Salaojasora

Rakentamisen kiviaineksilla on omat tehtävänsä, eivätkä ne väärässä paikassa toimi toivotulla tavalla. Salaojasora ei esimerkiksi ole oikea ratkaisu maanvaraisen lattian alle, mutta kapillaarikatkosepeli katkaisee veden kulkeutumisen niin ylöspäin kuin sivusuunnassakin.

 

Turvasora

Lasten leikkipaikka pitää suunnitella siten, että sitä on helppo valvoa. Leikkialuetta ei myöskään kannata perustaa notkokohtaan, vaan paikaksi valitaan kuiva, avoin ja tasainen alue. Lisäksi sen tulee olla lähellä ulko-ovea, mutta samalla kaukana liikenteestä. Suunnittelussa tulee huomioida myös paikan myöhempi käyttö lasten leikki-iän jälkeen. Asfaltti ja kivipinnat vaativat pehmusteiden käyttöä, joten leikkipaikan perustaminen nurmikkopohjaiselle alueelle on huomattavasti järkevämpää. Kovalle kulutukselle altistuvat kohdat perustetaan hiekkapohjalle. Vielä tärkeämpää on laitteiden tekninen turvallisuus, sijoittelu leikkipaikalle ja laitteiden ikäsuositukset.